Personálna agentúra JPM Services s.r.o. je pracovno-personálna agentúra s celoslovenskou a celočeskou pôsobnosťou, ktorá sa zaoberá poskytovaním personálnych služieb. Naši klienti nájdu pod našou strechou komplexné spektrum pracovných síl, od pracovníkov na jednoduché dočasné práce až po vyprofilovaných kandidátov s určitým stupňom odbornosti.

Tohto času pôsobí v našej spoločnosti 20 členný manažment, ktorí riadi činnosť od začiatočného výberu pracovníkov cez pripravovanie školení až po riadenie pracovnej sily u našich objednávateľov.

Prvoradým našim cieľom je vždy dlhodobá spokojnosť našich zákazníkov s vytvorením pozitívneho vzťahu a šírením pozitívnych referencií. Keďže naša spoločnosť pracuje s ľudskými zdrojmi, všetka snaha je upriamená na profesionalitu ponúkaných služieb t.j. výber spoľahlivých, zodpovedných a kvalitných ľudí na výkon daných prác, ako aj na osobnú zodpovednosť všetkých pracovníkov.

Našou úlohou je stále rastúca spokojnosť klientov a kvalita poskytovaných služieb. Cieľom je klient, majúci oprávnenú dôveru v našej firme. Našim úspechom je úspech nami vybraných pracovníkov vo vašej spoločnosti.